فارس: دبيركل حزب اعتماد ملي با رد هزينه 20ميلياردي براي ارسال پيامك‌هاي انتخاباتي از سوي ستاد تبليغاتي متبوع خود گفت: تاكنون 7 ميليون براي پيامك تبليغاتي استفاده كرده‌ايم.   مهدي كروبي كانديداي انتخابات رياست جمهوري دهم در مناظره با ميرحسين موسوي ديگر كانديداي انتخابات رياست جمهوري دهم كه در شبكه سوم سيما برگزار شد با بيان اينكه لازم مي‌دانم در ابتدا، صحبت‌هايي در دفاع از خود بيان كنم، گفت: تا حد امكان مراقب بوده‌ام تا وارد بحث‌هاي خصوصي نشوم و علت آن اين است كه اگر انسان كاري انجام مي‌دهد بايد براي خدا باشد اما وقتي آن را براي ديگري انجام مي‌دهد اجرش از بين مي‌رود.
وي افزود: متاسفانه امروز اينقدر دروغ گفته شده است كه ممكن است حرف‌هاي راست نيز باور عده‌اي نشود و من براي ابهام اين امر مجبورم امشب موضوعاتي را توضيح دهم تا در جرايد درج شود.
اين كانديداي انتخابات رياست جمهوري دهم اين مطلب را كه بر برگه اي ‌نوشته شده بود را اين گونه قرائت كرد: قبل از ورود به هر بحثي بايد بگويم كه در اين دوره انتخابات ابتكار تازه‌اي پيدا شد كه قابل تقدير است و آن هم مناظره بين كانديداها بود، اما متاسفانه در سطح جامعه و برخي مطبوعات خاص مسئله‌اي وجود داشت و عده‌اي با تهمت زدن به ديگران راه خود را باز مي‌كنند كه در مناظره همه مردم نمونه آن را ديده‌اند.
كروبي ادامه داد: عده‌اي با تهمت و ترور شخصيت‌ مي‌خواهند كار خود را پيش ببرند و نه تنها در مورد ميرحسين موسوي بلكه ديگران نيز مانند بنده كه مانع راه استبداد طلبيشان مي‌داند و به دليل سابقه روشن انقلابي و روحاني من نمي‌توانستند تهمتي بزنند به شايعه‌پراكني متوسل شدند.
وي با اشاره به وقايع مجلس ششم گفت: زماني كه من در خصوص زنداني شدن لقمانيان نماينده همدان موضع شديدي اتخاذ كردم آن‌ها داستان شهرام جزايري را عليه من علم كردند و زماني كه من گفتم در مجلس نمي‌مانم هفته بعد آن جريان جزايري را عليه من به راه انداختند.
اين كانديداي انتخابات رياست جمهوري دهم ادامه داد: اين روزها هم در سمپاشي‌هاي خود اين مسائل را مطرح مي‌كنند و ماجراي شهرام جزايري از چه قرار بود و چه دست‌هايي در آن در كار بوده است از آن مي‌گذرم و در موقع خودش مسائل را براي همه بازگو مي‌كنم، اما بد نيست كه به روزنامه‌هاي همان زمان مراجعه كنيم تا ببينيم تا چه افرادي از مقامات كشور پول گرفتند و صداي آن را هم در نياوردند و چه كساني از دو طرف در جريان بودند و چون هياهويي به پا نشد نام آنها برده نشد و چون من وارد جريان آقاي لقمانيان شدم لذا بايد هزينه آن را مي‌پرداختم.
كروبي در خصوص ماجراي شهرام جزايري افزود: شهرام جزايري وقتي به عنوان كمك‌هاي خيريه به عده اي از افراد وجوهاتي را پرداخت مي‌‌كرد هنوز اتهامي نداشت و مانند ميليونها انسان ديگري بود كه در هزار سال گذشته وجوهاتي را به علما داده‌اند و علما نيز هميشه براي فعاليت‌هاي ديني از مردم و افراد حقيقي پول دريافت مي‌كردند و حتي شناسنامه آنها را هم چك نمي‌كردم و دريافت پول يا هبه در هيچ جاي جهان ممنوع نيست اما آن چيزي عيب دارد انجام كار غيرقانوني براي دريافت پول و نه دريافت بي‌قيد و شرط آن است.
وي بيان داشت: اگر در رابطه شهرام جزايري جرمي واقع شده بود در حكم دادگاه عليه شهرام جزايري نوشته مي‌شد اما تنها چيزي كه در حكم دادگاه وجود ندارد همين مسئله است و دست كم در اين خصوص شهرام جزايري محاكمه شده و هيچ اتهامي نيز متوجه بنده نشده است و اگر من از يك نفر آن هم بدون كاري در عوض آن مبلغي گرفته‌ام. هزاران سال است كه علما از خيرات پول دريافت مي‌كنند و خرج مستمندان مي‌كنند و قبل از انقلاب از امام راحل و ديگر مراجع اجازه كتبي داشته‌ام كه وجوهات را دريافت و در راه كشور مصرف كنم.
اين كانديداي انتخابات همچنين اظهار داشت: از بيت‌المال كه ديگران ميلياردي برداشته‌اند و جواب هم نمي‌دهند پولي برداشت نكرده‌ام و همين‌جا هم اعلام مي‌كنم كه اگر از من سندي داريد كه از اموال عمومي و دولتي حتي اگر ناچيز هم باشد پولي برداشته‌ام آن را منتشر كنيد اما خود آنها بايد بگويند كه پول‌هاي بيت‌المال را چه كردند.
كروبي گفت: در زمان ديگري هم شايعه كرده‌اند كه من در عروسي دخترم سكه‌هاي طلا را بر سر عروس و داماد ريخته‌ام كه برخي آن را باور كرده‌اند اما اين در حاليست كه من اصلا دختر ندارم و امروز عروس‌هاي من مانند دختران من هستند و در زماني زلزله منجيل رخ داد كه من حتي يك بلندگو هم نداشتم و در زماني كه من رئيس مجلس سوم بودم و قرار بود اولين پسرم ازدواج كند اوراق آن وقف شد و بعد از اينكه اين اوراق پخش شد در منجيل زلزله آمد كه من هم بعنوان رئيس مجلس به آنجا رفتم و چون نمي‌توانستيم اوراق را پس بگيريم عروسي برقرار كرديم كه حتي بلندگو و آواز هم نداشت اما آنقدر اين جريان را دنبال كردند و كروبي و حسين فرزندش ماجرايي است كه اگر آن را بگويم زمان طول مي‌كشد.
وي در ادامه قرائت اين متن كتبي در اين مناظره گفت: من از 10 سال قبل از شكل‌گيري حكومت جمهوري اسلامي ساكن شميران بودم و امروز نيز هستم و داستان من اين است كه سال 50 به خيابان حكمت مسجد‌ صاحب‌الامر آمدم و آقاي طالقاني بنده را معرفي كردند و مجموعه‌اي از بچه‌هاي انقلابي آنجا حضور داشتند و آنجا يكي از كانون‌هاي انقلاب بود كه من چند سال هم در زندان بودم و از آن اول زندگي تا به امروز من يك خانه داشته‌ام و خانه ما نيز از 16 هزار تومان قيمتش افزايش يافت.
اين كانديدا در ادامه افزود: بخاطر انتخابات يك دانگ از خانه را فروخته‌ايم و در حال حاضر سه دانگ داريم و مشغول ساخت آن هستيم و در حال حاضر مستاجر هستم؛ بگونه‌اي كه به من مي‌گويند امنيت تو در اين ساختمان خوب نيست و من در گذشته كه رئيس مجلس بودم بارها اموال خود را اعلام كرده‌ام و من جز يك نيمه خانه چيز ديگري ندارم.
كروبي با اشاره به فعاليت همسرش اظهار داشت: همسر من از اموال خود ساختمان كوچكي را خريد و آن را كم كم بزرگ كرده كه مقابل ساختمان شهيد شيرودي است و آن را وقف كرده و وقف‌نامه آن وجود دارد و گفته است كه من نمي‌خواهم براي فرزندانم اموالي بماند و مي‌خواهم آن را وقف امام حسين(ع) و ايتام كنم و چون پدر او روحيه كاسبي داشت همسر من نيز چنين روحيه‌اي دارد و از ستاد اجرايي زميني خريده است و پول آن را كامل پرداخت كرده است و آن را ساخته و در حال حاضر آن را به دانشگاه آزاد اجاره داده است و وقف نكرده و پول آن را براي كاري را كه مشخص است تعيين كرده است.
وي افزود: اين روزها برخي روزنامه‌ها درخصوص خانه، زمين و همسر من صحبت كردند و ايشان آن زمين براي خودشان بوده و براي دانشگاه آزاد ساخته و آن را وقف كرده و گفته است كه هيچ چيز براي فرزندانم نمي‌خواهم اما باز متاسفانه چنين حرف‌هايي بيان مي‌شود.
اين كانديداي انتخابات دهم رياست جمهوري با تاكيد بر اينكه حاضرم از وقتم كم شود و از وقتم كم كنيد، گفت: اخيرا در روزنامه كيهان در خصوص طبقه 11 بنياد شهيد نوشته‌اند و برخي هم آن را تكرار كردند و اين در حاليست كه در بنياد شهيد نيز مانند ديگر سازمان‌هاي دولتي به خاطر حرمت ويژه خانواده شهدا يك شعبه قضايي وجود داشت چنانچه در بعضي از سازمان‌هاي حكومتي هم شعبه‌هاي قضايي وجود دارد و من به خاطر اينكه شديدا مخالف تعدد زوجات بودم اجازه نمي‌دادم افرادي زن دوم بگيرند و بيشتر به دنبال ازدواج موقت بودند و از امام هم با احكامي اجازه گرفتم.
كروبي با بيان اينكه ما در آن زمان مراقب دو جريان بوديم، تصريح كرد: زماني كه جنگ شروع شد دو حادثه رخ داد كه اولي اين بود كه پدران شهدا بچه‌هاي كوچك را از همسران مي‌گرفتند بخصوص همسراني كه خلبان بودند و حقوق خوبي داشتند و مي‌آمدند و ازدواج مي‌كردند و شهيد فكوري خدمت امام رفت و گفت كه اگر اوضاع به اين شكل باشد وضعيت به هم مي‌ريزد و برخي هم به دنبال سوء استفاده بودند و امام و آيت‌الله صانعي حكم دادند كه بايد يك شعبه قضايي با هم اختيارات به كروبي داده شود اما يك قاضي براي رسيدگي تعيين شود و ما ناچار بوديم براي اينكه اموال فرزندان شهدا از بين نرود و برخي سوء استفاده نكنند تا حدودي جلوي پدرها را مي‌گرفتيم.
وي با بيان اينكه هيچ زنداني نداشتيم نيز گفت: در شرايطي پيش مي‌آمد كه يك پدر فرزند را مخفي كرده بود و او را پس نمي‌داد و ما او را در شعبه قضايي نگه مي‌داشتيم و مي‌گفتيم تا بچه را ندهي در اينجا خواهي ماند كه يكي از زحمات بسيار سخت و دشواري بود كه بر عهده ما بود.
اين كانديدا در بخش ديگري از اين متن كتبي كه در ابتداي سخنان خود قرائت كرد، گفت: برخي گفتند كه 20 ميليارد تومان براي پيامك‌ها از سوي من پرداخت شده اما بچه‌هاي ما امروز رفتند و گفتند كه ما تنها 7 ميليون تومان براي پيامك‌ها داده‌ايم و يك مورد ديگر كه احمدي‌نژاد كه مورد مزمت نيست شب گذشته مانور بسياري داد و گفت كه روزنامه من عليه او مطلب زده و چون من اين موارد را اخلاقا مراقب هستم آن موضوع را بررسي كردم و ديدم كه آن روزنامه، روزنامه اعتماد است و ايشان كه رئيس جمهور است و از كارشناسي ارشد دم مي‌زند بين روزنامه اعتماد و روزنامه اعتماد ملي فرق نگذاشته است و در اين مطلب نيز عكس رهنورد، همسر بنده و همسر احمدي‌نژاد وجود دارد و بنده نمي‌دانم كه حتي اين مطلب چيست؟ چرا كه روزنامه اعتماد آن را چاپ كرده و آقاي حضرتي مسئول آن است و خوب و بد آن را نمي‌دانم.

تاريخ : | | نویسنده : vandish |
رپورتاژ
همه چیز درباره جراحی زیبایی بینی
جراحی زیبایی سینه و پروتز
جشن عروسی
دوربین مداربسته دیجی همکار
آیا گنج یاب ها شبیه فلزیاب و طلایاب هستند؟ - شرکت فلزیاب تیوا
خدمات برش لیز
رفع جای جوش صورت با سابسیژن
میز و صندلی تالاری
لیپوماتیک
پذیرش مقاله در مجلات معتبر ISI و اسکوپوس
پاسخ به 7 سوال رایج در مورد عصب کشی دندان
چاپ کتاب در یک ماه با هزینه زیر یک میلیون تومان
چگونه راننده دینگ شویم؟
روغن زالو چیست؟
زمان دقیق شرف الشمس در سال ۹۷ چه زمانی است؟
تاریخچه تغییر سرمربی در تیم استقلال تهران
اهواز چت
تحلیل آماری
فروشگاه اسباب بازی بازیجو
نمایندگی برندها در ایران

لینک های مفید
افزایش فالوور اینستاگرام | آموزش مجازی | تور مسافرتی | خودرو | تور استانبول | فلزیاب |

قدرت گرفته از : پانا بلاگ


.: :.